Menntavísindi

Tíðni orða í tali barna

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Jóhanna Thelma Einarsdóttir o.fl.
Verð: 
5900

Þessi orðtíðnibók er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi um tíðni orða í talmáli barna. Hún sýnir hvaða orð börnunum er tamast að nota þegar þau tjá sig á íslensku í samræðum við fullorðna. Orðtíðnibókin byggir á margra ára vinnu við söfnun málsýna af tali barna og afritun þeirra. Heildarfjöldi orða (lesmálsorða) sem liggur til grundvallar er 100.107, mismunandi orðmyndir eru 7.883 og fjöldi flettiorða er 3.879. 

Orðtíðnibókin er framlag til að auka þekkingu á málfærni barna sem tala íslensku. Henni er ætlað að nýtast við kennslu á grunnorðum í íslensku fyrir börn með málþroskaröskun og börn af erlendum uppruna sem eru að læra íslensku. Auk þess getur hún nýst við kennslu í háskólum um málfærni og máltöku barna og við þróun námsefnis til að efla færni í íslensku.

 

Blaðsíðufjöldi: 
534
Útgáfuár: 
2019
ISBN: 
978-9935-23-227-4
Útgáfuform: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201922

Lífssögur ungs fólks

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Sigrún Aðalbjarnardóttir
Verð: 
8450

Fátt er okkur mikilvægara en uppeldi og menntun barna og ungmenna. Í þessari bók beinist athyglin að því mikilvæga hlutverki uppalenda að hlúa að vellíðan og velferð æskunnar, bæði henni og samfélaginu til heilla í samtíð og framtíð.

Bókin er á margvíslegan hátt nýjung á innlendum og erlendum vettvangi. Hún byggist á viðamikilli langtímarannsókn höfundar þar sem kannaðir eru ýmsir þroskaþættir ungmenna frá upphafi unglingsára fram á þrítugsaldur. Sérstök áhersla er þar lögð á að skoða hvernig uppeldisaðferðir foreldra geta haft áhrif á samskiptahæfni ungmenna og líðan, sjálfstraust þeirra og trú á eigin sjálfstjórn, námsgengi og áhættuhegðun allt að átta árum fram í tímann.

Raktar eru áhugaverðar lífssögur fimm ungmenna frá því þau eru á sextánda ári og fram á fertugsaldur. Þar lýsa þau samskiptum sínum við þá sem þeim eru nánir: foreldra, vini, sambúðarfólk og eigin börn. Styrkleikar þeirra eru dregnir fram sem og uppeldissýn þeirra, meðal annars þau gildi sem þau vilja rækta með börnum sínum.

Lífssögur ungs fólks er bók sem á brýnt erindi við okkur öll.

Dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir er prófessor í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Hún hefur hlotið viðurkenningar fyrir störf sín, meðal annars við Háskóla Íslands fyrir „lofsvert framlag til rannsókna“ og Saman- hópsins fyrir „vel unnin fræðistörf og gagnlegar rannsóknir í þágu foreldra og barna“. Auk þess hlaut hún riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu „fyrir störf í þágu uppeldisvísinda og menntunar“.

Að kanna lífssögur ungs fólks er öllum þjóðfélögum afar gagn- legt. Það hefur dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir nú gert í framhaldi af bók sinni um virðingu og umhyggju og eykur þannig enn skilning á okkur sjálfum og því samfélagi sem við erum saman um að mynda.

Vigdís Finnbogadóttir

 

 

 

Blaðsíðufjöldi: 
565
Útgáfuár: 
2019
ISBN: 
978-9935-23-195-6
Útgáfuform: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201824

Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson
Verð: 
5900

Bókin er byggð á rannsókn sem unnið var að á árunum 2013-2016 og var samstarfsverkefni tveggja háskóla, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Höfundar bókarinnar eru sjö íslenskukennarar við þessa skóla en þátt tóku auk þeirra meistara- og doktorsnemar við báða skólana. Verkefnið var unnið í samvinnu við starfandi kennara og stjórnendur í 15 grunnskólum og framhaldsskólum.

Staða íslenskrar tungu hefur verið mjög til umræðu síðustu mánuði, margir hafa áhyggjur af þróun hennar og mjög oft er skólakerfinu kennt um. Kveikjan að rannsókninni sem liggur til grundvallar, „Íslenska sem námsgrein og kennslutunga“ (ÍNOK) var þörfin á því að kanna stöðu íslenskukennslunnar, eins og hún er stunduð í skólum landsins.

Rannsóknin er einstök í sinni röð vegna þess að hún tekur til allra þátta íslenskukennslunnar og rannsakendur eru fagmenn á sviði íslenskukennslu. Fyrri rannsóknir á íslenskukennslu hafa fengist við afmörkuð svið hennar; skólamálfræði, áhrif samræmdra prófa, kennsluaðferðir, námskrárfræði og menningarlæsi leikskólabarna svo nokkuð sé nefnt. Allt rannsóknir sem mikill fengur er að en hér er dregin upp ný heildarmynd. Einnig er um þessar mundir unnið að viðamikilli rannsókn á áhrifum ensku á íslenska tungu og framtíð tungumálsins.

Rannsóknin á íslenskukennslu sýnir jákvætt og virðingarvert starf í grunn- og framhaldsskólum landsins en þar eru líka brestir og þörf á stefnumörkun sem byggð er á samstarfi við kennara.

 

Útgáfuár: 
2018
ISBN: 
978-9935-23-191-8
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201817

Skólar og lýðræði

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Guðmundur Heiðar Frímannsson
Verð: 
5900

Lýðræði og skólar: Er eitthvert samband þar á milli? Í þessari bók er því haldið fram að svo sé og að skólar gegni sérstöku hlutverki í lýðræðislegu skipulagi.

Lýðræði byggist á því að borgararnir séu reiðubúnir að axla þá ábyrgð og sinna þeim skyldum sem því fylgja. Í lýðræði á vilji borgaranna, almannaviljinn, að ná fram að ganga og stjórna því sem gert er og stefnt er að. Til að svo geti orðið þurfa þeir að taka þátt í lýðræðinu með því að kjósa og eiga samræður við aðra borgara um stjórnmál. Þannig mótast almannaviljinn.

En til að borgararnir geti metið stefnur og skoðanir sem uppi eru þurfa þeir að afla sér þekkingar og kunnáttu – og þar gegna skólar lykilhlutverki. Almennt og opinbert skólakerfi er nauðsynlegt til að borgararnir geti unnið saman og rökrætt um ólík sjónarmið. Þannig geta þeir tekist á um þau af sanngirni og fundið lausnir

á knýjandi vandamálum samfélagsins.

Bókin er ætluð öllum sem áhuga hafa á hlutverki skóla í lýðræðislegri stjórnskipun og á lýðræði almennt.

Guðmundur Heiðar Frímannsson er prófessor í heimspeki við Háskólann á Akureyri. Hann hefur skrifað um margvísleg efni á sviði heimspeki menntunar og siðfræði.

 
Blaðsíðufjöldi: 
298
Útgáfuár: 
2018
ISBN: 
978-9935-23-187-1
Útgáfuform: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201816

Byrjendalæsi

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Rúnar Sigþórsson og Gretar L. Marinósson
Verð: 
5900

Byrjendalæsi er aðferð sem tekin hefur verið upp við eflingu læsis í fyrsta og öðrum bekk margra íslenskra grunnskóla í samstarfi við miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Í Byrjendalæsi er þekkingu á læsi og læsiskennslu og fjölbreyttum aðferðum við skapandi læsisnám fléttað saman við starfsþróun og leiðsögn kennara. Markmiðið er að efla hæfni þeirra til læsiskennslu þar sem tekið er mið af margbreytilegum þörfum nemenda. 

Í þessari bók greina ellefu fræðimenn frá niðurstöðum umfangsmikillar rannsóknar á Byrjendalæsi. Fjallað er um nám og kennsku undir merkjum aðferðarinnar, þróunarstarf sem miðar að innleiðingu hennar í skóla og samstarf kennara og foreldra. Í bókinni er leitast er við að sameina fræðileg og hagnýt sjónarmið til að gefa innsýn í fræðilegar forsendur Byrjendalæsis, kynna niðurstöður rannsóknarinnar og veita leiðsögn um stefnumótun og aðgerðir til að efla læsismenntun. 

Bókin á erindi við fróðleiksfúsa lesendur sem láta sér annt um læsismenntun barna og þróunarstarf í skólum í nútíð og framtíð: kennara og stjórnendur skóla, stjórnmálmenn, starfsfólk skólaskrifstofa, nemendur í grunn- og framhaldsnámi í menntavísindum og foreldra. 

Blaðsíðufjöldi: 
472
Útgáfuár: 
2018
ISBN: 
978-9935-23-161-1
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201724

Menntunarferlið

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Jerome S. Bruner
Verð: 
3500

Menntuanrferlið kom fyrst út árið 1960. Hún var fljótlega þýdd á fjölmörg tungumál og átti eftir að hafa víðtæk áhrif á mótun menntastefnu, námskrárgerð og kennslufræði á Vesturlöndum, m.a. á Íslandi.

Mikið umrót varð í menntamálum í Bandaríkjunum í kjölfar þess að Sovétmenn skutu Spútnik út í geiminn árið 1957. Árið 1959 komu saman í Woods Hole á Cape Cod í Bandaríkjunum um þrjátíu og fimm raunvísindamenn, fræðimenn og skólamenn til að ræða hvernig bæta mætti menntun í raunvísindagreinum í barna– og unglingaskólum. Hvatningin til fundarins var sú sannfæring að tímabil nýrra framfara í raunvísindum væri að renna upp. Í framhaldi af ráðstefnunni skrifaði Jerome Bruner bókina Menntunarferlið.

Gunnar Ragnarsson heimspekingur þýðir bókina á íslensku og Gunnar Egill Finnbogason skrifar inngang þar sem hann fjallar um ævi og störf Bruners.

Blaðsíðufjöldi: 
124
Útgáfuár: 
2017
ISBN: 
978-9935-23-148-2
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201706

Skóli margbreytileikans - Menntun og manngildi í kjölfar Salamanca

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson
Verð: 
6900

Árið 1994 komu saman fulltúrar 92 ríkisstjórna og 25 félagasamtaka í borginni Salamanca á Spáni á heimsráðstefnu um menntun barna með sérþarfir. Á ráðstefnunni var samþykkt yfirlýsing sem átti eftir að marka tímamót í skólamálum.

Yfirlýsingin fjallaði um að almennir skólar skyldu vera fyrir öll börn, hvernig sem þau væru stödd, hvort heldur líkamlega, andlega, félagslega, tilfinningalega, með tilliti til tungumáls eða annarra þátta. Með þessari yfirlýsingu varð skóli án aðgreiningar að alþjóðlegri stefnu í menntamálum. Nú er tímabært að staldra við og spyrja: Hverju hefur stefnan skilað ? Hvert er líklegt að hún leiði okkur?

Í þessari bók fjalla sautján fræðimenn um hugmyndina og hugsjónina um skóla og samfélag án aðgreiningar út frá ólíkum sjónarhornum.

Blaðsíðufjöldi: 
376
Útgáfuár: 
2016
ISBN: 
978-9935-23-126-0
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201625

Leikum, lærum, lifum

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir
Verð: 
5900

Í opinberri menntastefnu á Íslandi er lögð áhersla á að leikur sé helsta námsleið leikskólabarna. Um leið er leikurinn frjáls og hefur tilgang í sjálfum sér.
Í þessari bók er greint frá starfendarannsóknum sem gerðar voru hér á landi til að varpa ljósi á hvernig leikskólakennarar geti náð því markmiði að tengja leik við námssvið leikskólans og grunnþætti menntunar sem sett eru fram í aðal- námskrá leikskóla. Lýst er starfendarannsóknum í fimm leikskólum en þær snerust um vellíðan, sköpun, lýðræði, sjálfbærni og læsi. Einnig er nánari umfjöllun um flæði í leik og námi barna og sköpun í skólastarfi, auk jafnréttis í leikskólum. 

Hér er enn fremur að finna umfjöllun um gildi þess að setja fram námsmarkmið og huga að hlutverki kennara og annars starfsfólks í að móta leik sem aðferð í námi og kennslu, í þeim tilgangi að stuðla að námi barna og auka áhrif þeirra á eigið nám og námið hvert hjá öðru. 

Bókin er ætluð kennaranemum, kennurum og starfsfólki í leik- og grunnskólum, þeim sem móta stefnu í skólamálum og öðrum sem láta sig menntun yngstu borgaranna varða.

Blaðsíðufjöldi: 
271
Útgáfuár: 
2016
ISBN: 
978-9935-23-125-3
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201616

Leiðsögn – Lykill að starfsmenntun og skólaþróun

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Ragnhildur Bjarnadóttir
Verð: 
4500

Í bókinni er varpað ljósi á ýmsar hliðar starfstengdrar leiðsagnar, fræðilegar og hagnýtar, og er sjónum einkum beint að hlutverki kennara sem annast leiðsögn kennaranema í vettvangsnámi og nýrra kennara. Leiðsögninni er ætlað að efla starfshæfni og fagmennsku einstaklinga, hópa og stofnana sem að henni koma. Þess er vænst að bókin nýtist bæði háskólakennurum og kennurum á öðrum skólastigum og einnig sem námsefni fyrir kennara í meistaranámi sem kjósa að sérhæfa sig á þessu sviði.

Ragnhildur Bjarnadóttir er dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknir hennar hafa einkum snúist um nám unglinga utan skóla, kennaramenntun og leiðsagnarhlutverk kennara. Hún hefur áður skrifað greinar og bók um starfstengda leiðsögn.

Blaðsíðufjöldi: 
196
Útgáfuár: 
2016
ISBN: 
978-9935-23-105-5
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201520

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Gerður G. Óskarsdóttir
Verð: 
7900
Háskóli Íslands

Í Starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar er lýst umfangsmikilli rannsókn á grunnskólastarfi hér á landi. Höfundar draga upp ítarlega mynd af viðhorfum til námsins, námsumhverfi, skipulagi og stjórnun, kennslu-háttum, hlut nemenda, tengslum skóla við foreldra og grenndarsamfélag, námi í list- og verkgreinum og nýtingu upplýsingatækni.

Niðurstöður leiddu í ljós að starfshættirnir mótuðust af viðhorfum sem almennt voru í samræmi við stefnu skólayfirvalda. Algengustu kennsluhættir voru bein kennsla í bekkjarstofu, sem var fylgt eftir með ýmiss konar einstaklingsverkefnum, en kennarar kölluðu eftir meiri kennslufræði-legri forystu. Opin rými og klasar stofa voru einkum í nýjustu byggingunum. Tölvubúnaður var takmarkaður sem og nýting upplýsingatækni í kennslustundum. Viðhorf nemenda til náms og kennslu, sem og samskipta innan skólans, voru almennt jákvæð en áhrif þeirra á starfshætti lítil. Tengsl við foreldra fólust í foreldraviðtölum og rafrænum samskiptum fremur en þátttöku þeirra í skólastarfinu. Svonefndir teymiskennsluskólar skáru sig úr; þar var meiri einstaklingsmiðun í kennsluháttum en í öðrum skólum, samvinnunám algengara, þróunarstarf umfangsmeira og starfsánægja meiri.

Bókin er hugsuð sem leiðarljós í þróunarstarfi fyrir kennara, stjórnendur og aðra stefnumótandi aðila, og ekki síður kennaranema og fræðimenn í menntavísindum.

Blaðsíðufjöldi: 
366
Útgáfuár: 
2014
ISBN: 
978-9935-23-049-2
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201423

Pages

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is