Stjórnmálafræði

Skólar og lýðræði

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Guðmundur Heiðar Frímannsson
Verð: 
5900

Lýðræði og skólar: Er eitthvert samband þar á milli? Í þessari bók er því haldið fram að svo sé og að skólar gegni sérstöku hlutverki í lýðræðislegu skipulagi.

Lýðræði byggist á því að borgararnir séu reiðubúnir að axla þá ábyrgð og sinna þeim skyldum sem því fylgja. Í lýðræði á vilji borgaranna, almannaviljinn, að ná fram að ganga og stjórna því sem gert er og stefnt er að. Til að svo geti orðið þurfa þeir að taka þátt í lýðræðinu með því að kjósa og eiga samræður við aðra borgara um stjórnmál. Þannig mótast almannaviljinn.

En til að borgararnir geti metið stefnur og skoðanir sem uppi eru þurfa þeir að afla sér þekkingar og kunnáttu – og þar gegna skólar lykilhlutverki. Almennt og opinbert skólakerfi er nauðsynlegt til að borgararnir geti unnið saman og rökrætt um ólík sjónarmið. Þannig geta þeir tekist á um þau af sanngirni og fundið lausnir

á knýjandi vandamálum samfélagsins.

Bókin er ætluð öllum sem áhuga hafa á hlutverki skóla í lýðræðislegri stjórnskipun og á lýðræði almennt.

Guðmundur Heiðar Frímannsson er prófessor í heimspeki við Háskólann á Akureyri. Hann hefur skrifað um margvísleg efni á sviði heimspeki menntunar og siðfræði.

 
Blaðsíðufjöldi: 
298
Útgáfuár: 
2018
ISBN: 
978-9935-23-187-1
Útgáfuform: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201816
0

Hin mörgu andlit lýðræðis

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Gunnar Helgi Kristinsson
Verð: 
4900
Háskóli Íslands

Hvers konar lýðræði hentar sveitarfélögum? Eiga þau fyrst of fremst að vera smávaxnar eftirmyndir landsstjórnarinnar eða eiga róttækari hugmyndir um beint lýðræði þar betur við?
Á undanförnum árum hafa hugmyndir um íbúalýðræði átt vaxandi fylgi að fagna á Íslandi þar sem stjórnmálaflokkar og valdamiklir bæjarstjórar hafa löngum gegnt stóru hlutverki, og oft verið í miklu návígi við áhrifamikil fyrirtæki og verktaka ef marka má gagnrýnendur. Aukin tækifæri almennings til þáttöku í ákvörðunum gætu, samkvæmt því, skapað betra jafnvægi á milli sérhagsmuna og almannahags.
 Þessar hugmyndir eru teknar til skoðunar í bókinni Hin mörgu andlit lýðræðis. Valdakerfi sveitarfélaganna er athugað og kannað hvort hagsmunir almennings víki fyrir kröfum áhrifamikilla þrýstihópa. Róttækar þátttökukenningar eru jafnframt ígrundaðar með hliðsjón af því hvort stórbæta megi lýðræðið á sveitarstjórnarstiginu með víðfeðmri þáttöku almennings. Niðurstaða höfundar er sú að veikleikar í valdakerfi margra sveitarfeálaga kalli á breytingar en umbætur í anda íbúalýðræðis mæti ekki nema að takmörkuðu leyti þeirri þörf sem er á umbótum í stjórnmálum, stefnumótun og stjórnsýslu sveitarfélaga.

Blaðsíðufjöldi: 
204
Útgáfuár: 
2015
ISBN: 
978-9935-23-065-2
Útgáfuform: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201431

Lýðræðistilraunir

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Jón Ólafsson
Verð: 
3900
Háskóli Íslands

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 urðu komu fram kröfur um nýjar leiðir í pólitík og aukna hlutdeild almennings í stefnumótun . Grasrótarstarf lifnaði við og í margra augum var lýðræðisleg endurreisn nauðsynlegur hluti af því að Íslendingar gætu unnið sig út úr hruninu. Haldnir voru þjóðfundir, kosið var stjórnlagaþing og Reykjavíkurborg gerði tilraunir með þátttökufjárlög svo eitthvað sé nefnt.
 
Tilraunir með beint lýðræði á Íslandi vöktu athygli víða um heim, einkum vinna stjórnlagaráðs. Í þessari bók fjalla íslenskir og erlendir fræðimenn á gagnrýninn hátt um afraksturinn og þá  reynslu sem hlaust af þessum nýjungum. Allir kaflahöfundar leggja áherslu á þá lærdóma sem draga megi af reynslu Íslendinga og merkingu hennar fyrir lýðræðisumræður í samtímanum.
 
James Fishkin, prófessor við Stanford University, ræðir um stjórnlagaráð og þjóðfundina 2009 og 2010. Hélène Landemore, lektor við Yale University,  fjallar um kosti og galla almenningssamráðsins við ritun stjórnarskrárfrumvarpsins. Tom Ginsburg, prófessor í alþjóðalögum við Chicago University, og Zachary Elkins, dósent við University of Texas, bera frumvarpið saman við stjórnarskrár annarra landa.  Paolo Spada, fræðimaður við University of British Columbia, og Giovanni Allagretti, fræðimaður við Coimbra University,  beina sjónum að  þátttökufjárlögum og tilraunum Reykjavíkurborgar á því sviði. Kristinn Már Ársælsson doktorsnemi við University of Wisconsin  leggur mat á reynsluna af helstu lýðræðisnýjungum.  Í inngangi bókarinnar gefur Jón Ólafsson stutt yfirlit yfir helstu lýðræðisnýjungar á Íslandi á árunum 2009–2013.
 
Lýðræðistilraunir er  upplýsandi bók fyrir áhugafólk um íslensk stjórnmál, bæði fyrir virka þátttakendur í stjórnmálum og hina sem veita kjörnum fulltrúum aðhald með umræðum, gagnrýni og atkvæði sínu.

Rannsóknasetrið EDDA hefur, í samvinnu við Háskólaútgáfuna og með stuðningi Háskólans á Bifröst, gefur bókina út.

Umsögn hér.

Blaðsíðufjöldi: 
132
Útgáfuár: 
2014
ISBN: 
978-9935-23-039-3
Útgáfuform: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201432

Upphaf Evrópusamvinnu Íslands

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Einar Benediktsson, Ketill Sigurjónsson og Sturla Pálsson
Verð: 
ISK 2850 - USD - Harðspjaldabók
Háskóli Íslands

 Upphaf Evrópusamvinnu Íslands fjallar um haftatímann frá 1945-60. Fyrsti
hlutinn byggir að verulegu leyti á reynslu Einars Benediktssonar
sendiherra af störfum hans sem fulltrúa hjá OEEC í París árin 1956-60.
Einar rekur framvindu samvinnunar sem leiddi til afnáms þeirra
viðskiptagirðinga er einangruðu öll ríki Evrópu eftir heimsstyrjöldina
síðari.

Í skrifum Einars má glöggt sjá, að upphaf Evrópusamstarfsins á
áðurnefndu tímabili er mun tengdara síðari tímum en margur myndi ætla.
Íslendingar voru eftirbátar annarra þjóða við afnám hafta og báru m.a.
fyrir sig fiskveiðideiluna við Breta og löndunarbannið sem fylgdi í
kjölfar hennar. Í öðrum hluta bókarinnar,"Skjölin í Flórens", rekur
Ketill Sigurjónsson lögfræðingur, mikilvægi OEEC við lausn
fiskveiðideilna Breta og Íslendinga. Ketill dregur fram í dagsljósið
ýmis skjöl sem ekki hafa áður komið fyrir sjónir almennings. Í þriðja og
síðasta hluta bókarinnar fjallar Sturla Pálsson hagfræðingur um eðli
viðskiptahafta og afleiðingar þeirra. Sturla notar kenningar
almannavalsfræðinnar til að skýra hvers vegna þröngir hagsmunahópar geta
komið á og viðhaldið viðskiptahindrunum á kostnað fjölmennra og
sundurleitra hópa. Ennfremur hvernig þessar kenningar kom heim og saman
við þann veruleika skömmtunar og hafta sem almenningur á Íslandi bjó við
fram til 1960.

Blaðsíðufjöldi: 
158
Útgáfuár: 
1994
ISBN: 
9979-54-088-5
Tungumál: 
Verknúmer: 
U199461

Svartbók kommúnismans

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Þýð. Hannes Hólmsteinn Gissurarson
Verð: 
ISK 5900 - Kilja

Kommúnisminn var einn afdrifaríkasti þátturinn í sögu tuttugustu aldar. Eftir fall hans í Mið- og Austur-Evrópu varð aðgangur að upplýsingum greiðari, ekki síst í skjalasöfnum, sem áður voru lokuð. Það hafa höfundar þessarar bókar nýtt sér, og áætla þeir, að kommúnisminn hafi kostað hátt í 100 milljónir manna lífið (líklega 20-25 milljónir í Ráðstjórnarríkjunum og ef til vill um 65 milljónir í Kína). Honum hafi hvarvetna fylgt fjöldamorð, hungursneyðir, nauðungarflutningar stétta og þjóðflokka, sýndarréttarhöld, aftökur og þrælkunarvinna.

Svartbók kommúnismans hefur komið út á öllum heimstungum, víða verið á metsölulistum og leitt til fjörugra umræðna. Hún var kveikjan að ályktun Evrópuráðsins í janúar 2006, þar sem afbrot kommúnistastjórna um allan heim voru fordæmd.

Blaðsíðufjöldi: 
828
Útgáfuár: 
2009
ISBN: 
978 9979 548 39 3
Tungumál: 
Verknúmer: 
U200939

Stjórnmál og stjórnsýsla - 4.árg 2008

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Ritsj. Arnar Þór Másson, Gunnar H. Kristinsson, Margrét S. Björnsdóttir.
Verð: 
ISK 3800 - Kilja
Háskóli Íslands

Markaðsfræðilegt sjónarhorn á stöðu stjórnmálaflokka fyrir alþingiskosningarnar 2007 Þórhallur Guðlaugsson, dósent við viðskiptafræðideild HÍ

 

Vefþjónusta ríkisins                                                                                                                    Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og dr. frá HÍ

 

Stefnumiðuð áætlanagerð félagasamtaka                                                                                Ómar H. Kristmundsson, dósent við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Lýðræði - Drög að greiningu                                                                                                 Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Private Sector Investments from Small States in Emerging Markets: Can International Financial Institutions Help Handle the Risk?                                                                           Hilmar Þór Hilmarsson, dósent við viðskipta- og raunvísindadeild HA

 

Öryggissjálfsmynd Íslands - Umræða um varnarmála- og almannavarnarlög á Alþingi vorið 2008                                                                                                                              Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Viðhorf dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotum gegn börnum                                     Svala Ísfeld Ólafsdóttir, kennari við HR

 

Vinnulöggjöfin (lög nr. 80/1938) í 70 ár                                                                               Gylfi Dalman Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild HÍ

 

Framboð eða eftirspurn? Árangur kvenna í prófkjörum flokkanna                                       Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir stjórnmálafræðingur og meistaranemi og Indriði H. Indriðason, lektor við University of California, Riverside og dósent við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Íslenska efhahagsundrið Frá hagsæld til frjálshyggju og fjármálahruns                             Stefán Ólafsson, prófessor við félags- og mannvísindadeild HÍ

Blaðsíðufjöldi: 
258
Útgáfuár: 
2009
ISBN: 
9789979548362
Tungumál: 
Verknúmer: 
U200936

Stjórnmál og stjórnsýsla - 4.árg 2008

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Ritsj. Arnar Þór Másson, Gunnar H. Kristinsson, Margrét S. Björnsdóttir.
Verð: 
ISK 3800 - Kilja
Háskóli Íslands

Markaðsfræðilegt sjónarhorn á stöðu stjórnmálaflokka fyrir alþingiskosningarnar 2007 Þórhallur Guðlaugsson, dósent við viðskiptafræðideild HÍ

 

Vefþjónusta ríkisins                                                                                                                    Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og dr. frá HÍ

 

Stefnumiðuð áætlanagerð félagasamtaka                                                                                Ómar H. Kristmundsson, dósent við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Lýðræði - Drög að greiningu                                                                                                 Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Private Sector Investments from Small States in Emerging Markets: Can International Financial Institutions Help Handle the Risk?                                                                           Hilmar Þór Hilmarsson, dósent við viðskipta- og raunvísindadeild HA

 

Öryggissjálfsmynd Íslands - Umræða um varnarmála- og almannavarnarlög á Alþingi vorið 2008                                                                                                                              Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Viðhorf dómara til fyrningar sakar í kynferðisbrotum gegn börnum                                     Svala Ísfeld Ólafsdóttir, kennari við HR

 

Vinnulöggjöfin (lög nr. 80/1938) í 70 ár                                                                               Gylfi Dalman Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild HÍ

 

Framboð eða eftirspurn? Árangur kvenna í prófkjörum flokkanna                                       Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir stjórnmálafræðingur og meistaranemi og Indriði H. Indriðason, lektor við University of California, Riverside og dósent við stjórnmálafræðideild HÍ

 

Íslenska efhahagsundrið Frá hagsæld til frjálshyggju og fjármálahruns                             Stefán Ólafsson, prófessor við félags- og mannvísindadeild HÍ

Blaðsíðufjöldi: 
258
Útgáfuár: 
2009
ISBN: 
9789979548362
Tungumál: 
Verknúmer: 
U200936

Stjórnmál og stjórnsýsla - 3.árgangur

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Arnar Þór Másson, Gunnar H. Kristinsson og Margrét S. Björnsdóttir, ritstjórar
Verð: 
ISK 5400 - Kilja
Háskóli Íslands

Efni 3. árgangs

 

Stjórnarmyndanir á Íslandi 1971-2007 
Guðni Th. Jóhannesson lektor við Háskólann í Reykjavík 

Meirihluti og margræði: Ríkisstjórnarmyndanir 1939-1959 
Stefanía Óskarsdóttir Ph.D. í stjórnmálafræði 

Hverju breyttu kosningar? Um samhengi kosninga og stjórnarmyndana í 65 ár
Helgi Skúli Kjartansson prófessor við Kennaraháskóla Íslands 

Ólögbundin verkefni sveitarfélaga 
Trausti Fannar Valsson lögfræðingur 

Fyrning kynferðisbrota gegn börnum 
Svala Ísfeld Ólafsdóttir lögfræðingur við Háskólann í Reykjavík 

Skipan lífeyrismála á almennum vinnumarkaði 
Ólafur Ísleifsson lektor við Háskólann í Reykjavík 

Svo uppsker sem sáir. Innleiðing og notkun rafrænna skjalastjórnarkerfa 
Jóhanna Gunnlaugsdóttir dósent við félagsvísindadeild HÍ 

Jöfnuður og sanngjörn skattlagning 
Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor við félagsvísindadeild HÍ 

Skattastefna Íslendinga 
Stefán Ólafsson prófessor við félagsvísindadeild HÍ 

Stjórnsækni og stefnufesta 
Gunnar Helgi Kristinsson prófessor og Indriði H. Indriðason dósent við félagsvís.d. HÍ 

Blaðsíðufjöldi: 
288
Útgáfuár: 
2007
ISBN: 
978-9979-54-777-8
Tungumál: 
Verknúmer: 
U200809

Pages

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is