Félagsráðgjöf

Líðan framhaldsskólanemenda

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Sigrún Harðardóttir

Líðan framhaldsskólanemenda Um námserfiðleika, áhrifaþætti og ábyrgð samfélags Markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl sálfélagslegrar líðanar við upphaf náms í framhaldsskóla og námsframvindu. Leitað var svara við eftirfarandi meginspurningum: Hvert er samspil sálfélagslegrar líðanar við upphaf náms í framhaldsskóla og námsframvindu meðal nemenda á almennri braut borið saman við aðra nemendur? Hvaða þættir stuðla að velgengni nemenda sem stríða við námserfiðleika?

Útgáfuár: 
2015
Blaðsíðufjöldi: 
256
ISBN: 
978-9935-9060-7-6
Verknúmer: 
U201522
Verð: 
4900

Ofbeldi á heimili - Með augum barna

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Guðrún Kristinsdóttir

Hvaða vitneskju hafa börn og unglingar um ofbeldi á heimilum?
Hvernig bregðast þau við ofbeldi á heimili sínu?
Hvaða áhrif hefur það að búa við heimilisofbeldi árum saman?
Hvernig finnst börnum fagaðilar og grunnskólinn liðsinna þeim við slíkar aðstæður?
Draga fjölmiðlar upp raunsanna mynd af þessari reynslu barna og unglinga?

Útgáfuár: 
2014
Blaðsíðufjöldi: 
324
ISBN: 
978-9935-23-056-0
Verknúmer: 
U201429
Verð: 
4900

Námsráðgjöf í skólum

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Guðrún Friðgeirsdóttir

Bókinni Námsráðgjöf í skólum er ætlað að kynna kennurum, skólastjórum og foreldrum faglega náms- og starfsráðgjöf og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum. Einnig gagnast bókin námsráðgjöfum og nemum í námsráðgjöf. 

Útgáfuár: 
1999
Blaðsíðufjöldi: 
147
ISBN: 
9979-54-366-3
Verknúmer: 
U199920
Verð: 
ISK 2700 - Kilja

Mosaic of Gender, The

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Steinunn Hrafnsdóttir

The working environment of Icelandic social service managers 

Útgáfuár: 
2005
Blaðsíðufjöldi: 
272
ISBN: 
9979-54-639-5
Verknúmer: 
U200509
Verð: 
ISK 3500 - Paperback

Lexía

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir

Fræð um leshömlun, kenningar og mat 

Lexía er yfirlitsrit um dyslexíu. Meginefni bókarinnar er umfjöllun um fimm helstu kenningar um orsakir leshömlunar eða lesblindu. Að auki er fjallað um lestur almennt, hljóðkerfisvitund og mat á leshömlun. Bókin er ætluð kennurum, kennaranemum og öðrum þeim sem áhuga hafa á að kynna sér lestur og lestrarerfiðleika. 

Útgáfuár: 
2006
Blaðsíðufjöldi: 
245
ISBN: 
9979-834-54-4
Verknúmer: 
U200644
Verð: 
ISK 4990 - Kilja

Fjölskyldur við aldahvörf

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Sigrún Júlíusdóttir

Náin tengsl og uppeldisskilyrði barna 

Útgáfuár: 
2001
Blaðsíðufjöldi: 
265
ISBN: 
9979-54-446-5
Verknúmer: 
U200108
Verð: 
ISK 3400 - Kilja

Áfram foreldrar

Ritstjóri/ar/Höfundur/ar: 
Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir

Rannsókn um sameiginlega forsjá og velferð barna við skilnað foreldra 

Áfram foreldrar fjallar um líf fjölskyldna eftir skilnað. Komið er inn á foreldrasamstarf, hagsmuni barna og gildi fjölskyldutengsla eftir skilnað og brugðið ljósi á þróun kyn- og foreldrahlutverka. Byggt er á víðtækum fræðiheimildum og gerð grein fyrir niðurstöðum nýrrar íslenskrar rannsóknar á þessu sviði. 

Niðurstöðurnar sýna almennt jákvæða reynslu af sameiginlegri forsjá. Jafnframt koma fram vonbrigði foreldra og gagnrýni vegna skorts á upplýsingum og ráðgjöf um þetta efni. 

Útgáfuár: 
2000
Blaðsíðufjöldi: 
180
ISBN: 
9979-54-433-3
Verknúmer: 
U200028
Verð: 
ISK 2700 - Kilja
Syndicate content