Lögfræði

Inngangur að skipulagsrétti

Editor/s Author/s: 
Aðalheiður Jóhannsdóttir

Inngangur að skipulagsrétti er fyrsta heildstæða ritið sem fjallar um íslenskan skipulagsrétt sem sjálf­stætt réttarsvið. Í bókinni er meðal annars fjallað um skipulagsskyldu, stjórnvöld skipulagsmála, tegundir skipulagsáætlana, málsmeðferð við gerð þeirra, grenndarkynn­
ingu, framkvæmdaleyfi, bótaábyrgð og endurskoðun ákvarðana. Sér­stakur kafli er helgaður lögmæltum skipulagsskilyrðum og ­sjónarmiðum sem er að finna í öðrum lögum en skipulagslögum. Einnig er fjallað
 um ákveðna lykildóma Hæstaréttar, hundruð úrskurða úrskurðarnefnda og álit umboðsmanns Alþingis.

Published: 
2017
Pages: 
344
ISBN: 
978-9935-23-140-6
Work number: 
U201636
Price: 
8400

Lög og samfélag

Editor/s Author/s: 
Arnar Þór Jónsson

Rit þetta hefur að geyma sjö sjálfstæðar greinar þar sem rætt er um lagahugtakið út frá ýmsum hliðum. Tekin eru til umfjöllunar atriði sem varða hagsmuni almennra borgara og samfélagsins í heild, því þótt lögfræðingar beri ríka ábyrgð á lögum og lagaframkvæmd eru lögin ekki alfarið á þeirra forræði. Hér koma til skoðunar álitamál um tengsl laga og siðferðis, um uppruna og markmið laga, um laganám og inntak þess, um hlutverk lögmanna og um gagnrýna hugsun, svo nokkuð sé nefnt. Bókin er ætluð öllum sem áhuga hafa á lögum sem samfélagslegu fyrirbæri.

Published: 
2016
Pages: 
246
ISBN: 
978-9935-23-114-7
Work number: 
U201609
Price: 
5200

Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að - 2.útgáfa

Editor/s Author/s: 
Björg Thorarensen

Íslenska ríkið er aðili að fjölmörgum alþjóðlegum mann-
réttinda samningum og ber þjóðréttarleg skylda til þess að
virða og vernda mannréttindi sem þar eru talin. Áhrif samn-
inganna á lagasetningu og lagaframkvæmd eru umtalsverð
auk þess sem þeir hafa rík tengsl við mannréttindaákvæði
íslensku stjórnarskrárinnar.
Í þessu riti er safnað saman mikilvægustu samningum á
vettvangi Evrópuráðsins og Sameinuðu þjóðanna sem Ísland
hefur fullgilt fram til ársins 2012. Frá því að fyrsta útgáfa

Published: 
2012
Pages: 
300
ISBN: 
978-9979-54-964-2
Work number: 
U201208
Price: 
3900

Viðbótarkröfur verktaka í verksamningum

Editor/s Author/s: 
Jóhannes Karl Sveinsson

Þessi ritgerð eftir Jóhannes Karl Sveinsson hrl. á sviði verktakaréttar,
er fyrsta ritið í ritröð Lagastofnunar. Í ritgerðinni er að finna
yfirlit um íslenska réttarframkvæmd á þessu sviði og dregnar ályktanir
um gildandi reglur af íslenskum dómsúrlausnum. Reynt er að skýra og
greina þau atvik sem geta veitt verktaka heimild til viðbótarkrafna.
Hagnýtt gildi ritgerðarinnar er því ótvírætt fyrir lögmenn, lögfræðinga,
verkfræðinga og aðra tæknimenn sem starfa á þessu sviði, enda oftar en

Published: 
2006
Pages: 
139
Work number: 
U200602
Price: 
ISK 2700 - USD - Kilja

Upplýsingalögin

Editor/s Author/s: 
Páll Hreinsson

Kennslurit

Published: 
1996
Pages: 
9979
ISBN: 
U200137
Work number: 
ISK 2490 - USD - Kilja
Price: 
ISK 2490 - USD - Kilja

Umhverfisréttur

Editor/s Author/s: 
Gunnar G. Schram

Verndun náttúru Íslands

Published: 
1995
Pages: 
388
ISBN: 
9979-54-117-2
Work number: 
U199564
Price: 
ISK 4500 - USD - Harðspjaldabók

Sustainable Utilization of High Seas Fisheries in International Law

Editor/s Author/s: 
Gunnar G. Schram
Published: 
2002
Pages: 
429
ISBN: 
9979-54-503-8
Work number: 
U200157
Price: 
ISK 8000 - Paperback

Stjórnsýslulögin

Editor/s Author/s: 
Páll Hreinsson

Skýringarrit

Published: 
1994
Pages: 
377
ISBN: 
9979-9133-0-4
Work number: 
U200136
Price: 
ISK 2980 - Harðspjaldabók

Stjórnsýslulögin

Editor/s Author/s: 
Forsætisráðuneytið
nr. 37/1993 
ásamt greinargerð
Published: 
1993
Pages: 
103
Work number: 
U200153
Price: 
ISK 1990 - Kilja

Stjórnskipunarréttur

Editor/s Author/s: 
Gunnar G. Schram

Smaller nations have a special place in the international system, with a striking capacity to defy the expectations of most observers and many prominent theories of international relations. This volume of classic essays highlights the ability of small states to counter power with superior commitment, to rely on tightly knit domestic institutions with a shared “ideology of social partnership”, and to set agendas as “norm enterpreneurs”.

Published: 
1999
Pages: 
681
ISBN: 
9979-54-229-2
Work number: 
U199504
Price: 
ISK 5900 - Kilja
Syndicate content