Háskóli Íslands

Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Åsa Karlsson Sjögren, redaktör
Verð: 
ISK 3600 - Paperback
Háskóli Íslands

Rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavik den 8–12 augusti 2007. 
Ritsafn Sagnfræðistofnunar 40 - 2007 

I denna skrift presenteras nordisk forskning om kvinnor och politik under tidigmodern tid, med särskilt fokus på kvinnor som politiska aktörer. Frågorna behandlas genom forskningsöversikter samt i ett antal presentationer av nya empiriska undersökningar. Fortfarande saknas sådana inom ett flertal områden och bidragen i denna volym får därför ses dels som en början till en nordisk komparation av pågående forskning, dels som ett tillfälle att belysa ett antal områden som är angelägna att studera närmare. Bidragen är geografiskt och i viss mån kronologiskt ordnade. Först presenterar Nina Koefoed en forskningsöversikt från Danmark 1500-1800, därefter redogör Grethe Jacobsen för de danska adelskvinnornas politiska agerande under 1500-talet. Sedan följer tre texter som behandlar norska förhållanden: Ida Bull presenterar en forskningsöversikt 1500-1800, Hilde Sandvik diskuterar kvinnors agerande med fokus på 1700-tal och kvinnliga supplikanter och Kai Østberg redovisar en studie av förändringarna av den politiska kulturen kring 1814. De fyra sista texterna behandlar förhållandena i det svenska riket: Anu Lahtinen behandlar 1500-talets borgfruar, Peter Lindström diskuterar kvinnliga aktörer på landsbygden 1600-1800, Svante Norrhem undersöker riksrådshustrurnas politiska arv och Charlotta Wolff analyserar kvinnors politiska aktiviteter under 1700-talet med utgångspunkt i salongskulturen. 

Íslenskur kynningartexti
Höfðu konur einhverju hlutverki að gegna í stjórnmálum áður en þær fengu kosningarétt og önnur pólitísk réttindi? Í ritinu Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden eru birtar rannsóknir um konur og stjórnmál á Norðurlöndum frá 16. öld og fram á 19. öld og er sérstök áhersla lögð á konur sem gerendur. Þetta viðfangsefni hefur lítið verið rannsakað og eru því hér á ferðinni brautryðjendarannsóknir. 
Í bókinni eru birtar níu ritgerðir eftir norræna sagnfræðinga sem ræddu þetta viðfangsefni í einni af þrem aðalmálstofum á 26. norræna sagnfræðingaþinginu sem haldið var í Reykjavík í ágúst 2007. Hér er bæði að finna yfirlitsgreinar, t.d. um stöðu rannsókna í Danmörku og Noregi um tímabilið 1500–1800, og greinar um afmörkuð efni s.s. danskar og sænskar aðalsfrúr á 16. öld, kvenlægar og karllægar víddir í stjórnmálum í Noregi fyrir og eftir 1814, og þátt kvenna í sveitarstjórnarmálum á landsbyggðinni í Svíþjóð á 17. og 18. öld. 

Bókin er gefin út í Ritsafni Sagnfræðistofnunar Háskóla Íslands og er Guðmundur Jónsson ritstjóri þess. Umsjón með útgáfunni hafði Halldór Bjarnason. 

Efnisyfirlit: 
Åsa Karlsson Sjögren: Inledning: Kvinnor och politik i det tidigmoderna Nordern
Nina Koefoed: Kvinder i politik 1500–1800 – forskningens status i Danmark
Grethe Jacobsen: Adelskvinder og politik i renæssancens Danmark
Ida Bull: Politiske kvinner – fra regional administrasjon til familiens politikk.Forskningsstatus i Norge. 
Hilde Sandvik: Politiske kvinner på 1700-tallet i Norge. 
Kai Østberg: Kvinnelighet og mannlighet som dimensjoner i det politiske liv i Norge før og etter 1814. 
Anu Lahtinen: Svenska slottsfruar under 1500-talet
Peter Lindström: Kvinnor i den lokala politiken på landsbygden i Sverige under 1600- och 1700-talen. 
Svante Norrhem: Svenska adelskvinnor och politik 1632–1771. Om nedärvda och förvärvade resursers betydelse. 
Charlotta Wolff: Aristokratiska kvinnor som aktörer i 1700-talets svenska och franska makt- och partipolitik. 

Blaðsíðufjöldi: 
206
Útgáfuár: 
2007
ISBN: 
978-9979-54-754-9
Tungumál: 
Verknúmer: 
U200718
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is