Háskóli Íslands

Skil skólastiga

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Gerður G. Óskarsdóttir
Verð: 
5900
Háskóli Íslands

Höfundur dregur upp ítarlega mynd af starfi á síðasta ári í leikskóla og í 1. bekk grunnskóla annars vegar og 10. bekk grunnskóla og fyrsta ári í framhaldsskóla hins vegar. Varpað er ljósi á þann mun sem er á umgjörð starfsins og starfsháttum, tengslin við næsta skólastig og samfellu eða rof í þessum efnum. Rannsóknin byggist á vettvangsathugunum í 30 skólum, spurninga-könnunum og yfir 50 viðtölum við nemendur og kennara.

Niðurstöður benda til þess að starfshættir í námi og kennslu séu með mjög líku sniði í skólum á sama skólastigi og að margt sé líkt með báðum skólaskilum. Samfella var mikil í mörgum þáttum er varða ytri og innri umgjörð starfsins og starfshættina en samstarf og upplýsingamiðlun virðist lítil milli skólastiga. Þá er vitneskja kennara um starfið á stiginu á undan eða eftir oft af skornum skammti og jafnvel örlaði á fordómum.

Rof og það sem höfundur nefnir afturhverft rof kom fram í því að nemendur voru í sumum tilfellum að fást við sama efni og áður á nýju skólastigi, s.s. kynning á bókstöfum og endurtekning í námsgreinum fyrir suma nemendur, og einnig virtist draga úr áhrifum þeirra á framgang námsins eða viðfangsefni sín þegar þeir komu á nýtt skólastig. Þetta kallar á úrbætur að mati höfundar. Tillögur í þá veru eru í lokakafla bókarinnar ásamt hugmyndum að frekari rannsóknum. Tillögurnar lúta bæði að breytingum á ytri umgjörð, s.s. skólaskyldu, lengd heildarnáms og gjaldtöku, og á daglegu starfi innan skólastofunnar, og þá einkum virkni nemenda og sjálfræði. Möguleikar nemenda á unglingastigi grunnskóla á að taka framhaldsskólaáfanga skapar mikinn sveigjanleika á skilunum en það er undir hælinn lagt hvort þetta nám er metið þegar í framhaldsskóla er komið – sem er afgerandi rof.
Bókin Skil skólastiga er hugsuð sem veganesti fyrir kennara, stjórnendur og þá sem móta stefnuna í leik-, grunn- og framhaldsskólum. Hún er jafnframt samin með fræðimenn á sviði menntamála og kennaranema í huga.

Gerður G. Óskarsdóttir hefur verið kennari á grunnskóla-, framhaldsskóla- og háskólastigi, skólastjóri, skólameistari, kennslustjóri í kennaranámi framhaldsskólakennara við Háskóla Íslands, ráðunautur menntamálaráðherra og yfirmaður leik- og grunnskóla hjá Reykjavíkurborg. Hún er nú forstöðumaður Rannsóknastofu um þróun skólastarfs á Menntavísindasviði HÍ. Gerður lauk doktorsprófi í menntunarfræði frá Kaliforníuháskóla í Berkeley árið 1994 og hefur stundað fræðistörf og rannsóknir um árabil.

Blaðsíðufjöldi: 
309
Útgáfuár: 
2012
ISBN: 
978-9979-54-975-8
Útgáfuform: 
Efnisorð: 
Tungumál: 
Verknúmer: 
U201224
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is