Háskóli Íslands

Þroskahömlun barna

Höfundur/-ar/Ritstjóri/-ar: 
Verð: 
ISK 3900 - USD - Kilja
Háskóli Íslands

Orsakir – eðli – íhlutun

Þroskahömlun er fötlun sem hefur verið þekkt um aldir og er algengust
allra fatlana. Þekking á orsökum og eðli þroskahömlunar er stöðugt að
aukast og jafnframt þekking á þeim leiðum til íhlutunar sem dregið geta
úr áhrifum fötlunarinnar á líf barna og fullorðinna með þroskahömlun.
Fyrirbyggjandi aðgerðir út frá hugmyndafræði snemm-tækrar íhlutunar hafa
einnig þróast ört frá miðbiki síðustu aldar og hafa það meðal annars að
markmiði að draga úr líkum á því að barna verði þroskaheft. Viðhorf
samfélagsins til þroskahömlunar og annarrra fatlana hefur breyst ört á
undanförnum áratugum. Það er liðin tíð að litið sé á fötlun sem vandamál
einstaklingsins sjálfs heldur er nú litið svo á að fötlun sé afleiðing
flókins samspils á milli hins fatlaða þess félags- og menningarlega
umhverfis sem hann lifir í. Fötlun er því viðhangsefni samfélagsins alls
þar sem markmiðið hlýtur að vera að búa þeim fötluðu sem best
lífsskilyrði.

Í bókinni er fjallað um þroskahömlun barna, orsakir, eðli og leiðir til
íhlutunar. Sjónum er beint að eðlilegum þroskaferli barna, helstu
orsökum þroskahömlunar, alþjóðlegum skilgreiningum og greiningu á
þroskahömlum og helstu erfiðleikum sem þessi fötlun getur haft í för með
sér fyrir hinn fatlaða og fjölskyldu hans. Íhlutun er gerð ítarleg
skil, allt frá snemmtækri íhlutun á fyrstu árum ævinnar til skólagöngu í
grunn- og framhaldsskólum. Einnig er fjallað um stuðning við
fjölskyldur barna með þroska-hömlun.

Tuttugu höfundar rita í bókina. Sérfærðingar með margháttaða sérhæfingu
sem á einn eða annan hátt tengjast málefnum fatlaðra barna, til dæmis
starfsfólk Greingar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins, kennara við Háskóla
Íslands og Háskólann á Akureyri og sérfræðinga á Barnaspítala Hringsins
og Miðstöð heilsuverndar barna. Ritstjórar eru frá Greiningar- og
ráðgjafarstöð ríkisins og menntavísindasviði Háskóla Íslands.

Blaðsíðufjöldi: 
205
Útgáfuár: 
2008
ISBN: 
978-9979-54-803-4
Tungumál: 
Verknúmer: 
U200830
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is